เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

คุณค่านั้นคือคำมั่นสัญญาของเรากับคุณ ว่าไอเอสเอสจะทุ่มเทความพยายาม ที่จะเข้าใจธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ
ไอเอสเอสสามารถทำงานกับคุณในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของคุณ เพื่อให้การดำเนินงานได้ในเวลาที่กำหนด

เรามุ่งเน้นในส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็วตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อผู้ใช้บริการ  

เราจะทำงานร่วมกันกับทีมงานของลูกค้า และผู้ให้การรายอื่น  ในการแก้ปัญหาด้วยความยืดหยุ่น เราได้วางแผนการจัดการ พนักงานของเราให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้คุณมีทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาสถานที่ที่เหมาะสม 


การเพิ่มคุณค่า
ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน และการเจริญเติบโตทางธุรกิจของคุณ


วิธีการของเราที่คุณต้องการ
เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณในการเข้าใจความต้องการ ส่งมอบงานบริการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดรายละเอียดการให้บริการ เราตรวจสอบประสิทธิภาพของงานบริการในทุกขั้นตอน และมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานไอเอสเอสทุกคน มีเป้าหมายด้าน

เวลาและส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องที่ทุกจุดให้บริการ (touch point ) เราความใส่ใจเสมือนเจ้าของกิจการ
 
แผนงานบริการของเราถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับตารางเวลาและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เราสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องกับทีมงานเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการส่งมอบงานบริการ
คุณสามารถไว้วางใจในความรู้ความสามารถของพนักงานของเรา ในการบริหารจัดการงานบริการที่ตรงตามความต้องการของคุณ เรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันในความเป็นเลิศในการส่งมอบงานบริการที่ตรงต่อเวลาและน่าเชื่อถือ

พนักงานของเรามุ่งมั่นทำความเข้าใจความต้องการของคุณ และยึดถือในวัฒนธรรมการบริการที่มีคุณภาพและความตรงต่อเวลา
กระบวนการของเรามุ่งตอบสนองตามเป้าหมายด้านกรอบเวลาและความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนและการส่งมอบบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริการขนส่งของคุณจะไม่สะดุด
เราเข้าใจว่าบางสถานการณ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา ผู้จัดการและทีมงานของเราได้คาดการณ์ และเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น