เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หลักฐานและการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ไอเอสเอสเชื่อว่าลูกค้าต้องการที่จะเห็นการวัดประสิทธิภาพในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพ การลดค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ช้บริการ

เรามั่นใจว่าการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนและสร้างคุณค่าด้วยบริการที่มีคุณค่า เราผลักดันการตรวจสอบโครงการคุณภาพการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

งานบริการที่เราส่งมอบ:

- การบริการอย่างมีประสิทธภาพตามเป้าหมายด้านเวลา และมี KPIs เป็นตัวชี้วัด

- การลดต้นทุนการให้บริการ

- คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- การปรับปรุงตัวชี้วัดในมาตรฐานทางด้านคุณภาพ

- ความสามารถในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า