เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การค้าปลีกและการค้าส่ง

เข้าใจความต้องการของคุณ

ความเป็นเลิศทางงานด้านงานบริหารอาคารแบบครบวงจร
การส่งมอบงานบริการด้านต่างๆด้วยมาตรฐานระดับสูง
สภาพอากาศและอุณหภูมิในอาคาร ลักษณะบรรยากาศภายนอก ความสะอาด ความสว่าง สุขอนามัยในพื้นที่เตรียมอาหาร การจัดวางร้านค้า และการรักษาความปลอดภัย การจัดการบริหารอาคารที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานอาคาร

ลดต้นทุน

นำเสนอรูปแบบงานบริการแบบครบวงจรที่คำนึงถึงการลดต้นทุนในระหว่างสัญญา สนับสนุนการทำกำไร และการแข่งขันในตลาดของลูกค้าในระดับภูมิภาค

ความเรียบง่ายและการตอบสนองรวดเร็ว
การให้บริการตามจุดการให้บริการเพื่อสนับสนุนงานบริการจากทางร้านค้า และมีการนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ภาพลักษณ์ของห้างและประสบการณ์ของผู้ซื้อ

เราสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ร้านค้าในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้มาจับจ่าย ด้วยความเป็นเลิศในการทำความสะอาด แสงสว่าง และการจัดเก็บ

งานบริหารอาคารแบบครบวงจร

ด้วยประสบการณ์การให้บริการแบบครบวงจรที่ช่วยสนับสนุนให้พนักงานในร้านค้าทำงานขายอย่างต็มที่ พนักงานไอเอสเอสมีทัศนคติความเป็นเจ้าของกิจการ ช่วยคิดค้นวิธีที่พร้อมจะปรับปรุงพัฒนามาตรฐานงานบริการ และลดค่าใช้จ่าย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในการปกป้องแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัท ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบมาตรฐานอุตสาหกรรม

นวัตกรรม

ผู้ให้บริการงาน
FM (การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ) ลงทุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับงานทำความสะอาด การกำจัดแมลง และการบำรุงรักษาอาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาใช้บริการ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย

การประหยัดพลังงาน

ความสามารถบริหารการใช้พลังงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายของลูกค้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและของเสียอื่นๆ