เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การค้าปลีกและการค้าส่ง

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

การส่งมอบงานบริการในฐานะพันธมิตรมุ่งมั่นที่จะออกแบบ และส่งมอบงานบริการที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ในขั้นตอนการเจรจาการจัดซื้อจัดจ้าง เรามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางบริการที่ตอบโจทย์

ในขั้นตอนการเจรจาการจัดซื้อจัดจ้าง เรามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางบริการที่ตอบโจทย์

 

 

เราพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา และทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดทั้งในขั้นตอนการออกแบบการดำเนินงาน อีกทั้งมีความยืดหยุ่นในการส่งมอบงานบริการ จุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการแก้ปัญหาการปรับปรุงพัฒนาของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณให้เกิดความคล่องตัว


ความเป็นเลิศทางงานด้านงานบริหารอาคารแบบครบวงจร

การส่งมอบงานบริการด้านต่างๆด้วยมาตรฐานระดับสูงสภาพอากาศและอุณหภูมิในอาคาร ลักษณะบรรยากาศภายนอก ความสะอาด ความสว่าง สุขอนามัยในพื้นที่เตรียมอาหาร การจัดวางร้านค้า และการรักษาความปลอดภัย การจัดการบริหารอาคารที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานอาคาร

 

ลดต้นทุน

นำเสนอรูปแบบงานบริการแบบครบวงจรที่คำนึงถึงการลดต้นทุนในระหว่างสัญญา สนับสนุนการทำกำไร และการแข่งขันในตลาดของลูกค้าในระดับภูมิภาค

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในการปกป้องแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัท ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

นวัตกรรม

ผู้ให้บริการงาน FM (การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ) ลงทุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับงานทำความสะอาด การกำจัดแมลง และการบำรุงรักษาอาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาใช้บริการ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วยการประหยัดพลังงาน

ความสามารถบริหารการใช้พลังงาน สามารถลดด่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายของลูกค้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและของเสียอื่นๆ


การทำงานร่วมกันของทีม
ผู้จัดการของ ISS มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน่วยงานเพื่อประสานงานงานบริการทั้งหมด พนักงานมีทักษะ และมีความสามารถหลากหลายที่จะร่วมมือกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ

โซลูชั่นที่ใช้งานง่าย และการสนับสนุนต่อธุรกิจ
เราทำงานร่วมกับทีมลูกค้าเพื่อปรับแต่งโซลูชันที่เหมาะสมกับการใช้งานร้านค้าและทรัพย์สินอื่นๆ แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงช่วยให้การตอบสนองต่อสถานการณ์เร่งด่วนได้ทันท่วงที เราติดตาม และการรายงาน KPI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจคุณพร้อมกับปรับปรุง ผนึกกำลังเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ

ประสบการณ์นักช็อป และการเข้าถึง
เรามั่นใจว่าผู้ซื้อ และผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาในร้านค้าและสถานที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจสะอาดต้อนรับด้วยบริการที่ดี