เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การค้าปลีกและการค้าส่ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผู้ให้บริการการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการส่งมอบงานบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ
ความมุ่งมั่นของเรามีมากกว่าการส่งมอบงานบริการตามเป้าหมายที่ระบุไว้เท่านั้น

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อที่จะเข้าใจแบรนด์ และไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อ รวมทั้งแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่เราจะสามารถสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ของคุณ รองรับการเจริญเติบโตในตลาดใหม่ และสร้างความภักดีของผู้มาจับจ่าย เรามุ่งเน้นที่จะร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ของคุณ ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้มาจับจ่าย

 

ประโยชน์หลักๆที่ลูกค้าพึงได้รับมีดังต่อไปนี้

- ให้บริการการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการส่งมอบงานบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ

- แนวทางที่เอื้อต่อการพัฒนาร้านค้าและประสบการณ์ของผู้มาจับจ่าย

- ส่งมอบงานบริการที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

- การประหยัดการใช้พลังงาน

- การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสำหรับพื้นที่จัดเตรียมและรับประทานอาหาร

- นวัตกรรมการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานและช่วยลดค่าใช้จ่าย
วางแผนร่วมกันในการให้บริการการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ พร้อมบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของลูกค้า