เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
องค์กรภาครัฐ

เข้าใจความต้องการของคุณ

ประหยัดค่าใช้จ่าย
การประหยัดค่าใช้จ่ายมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับลูกค้า เราแสดงความรับผิดชอบแสดงให้เห็นว่าเราส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมที่สุด และแผนลดต้นทุนประจำปี

การรักษาความลับและความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงมีความจำเป็นในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับประชาชน เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสาธารณะต้องได้รับการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประสิทธิภาพ 
การส่งมอบการบริการที่เชื่อถือได้ ลดความซ้ำซ้อนของขบวนการ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายความหลากหลายของงานบริการการลุงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ อาคารที่มีความแตกต่างกัน และความหลากหลายของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่ให้บริการเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ

ระยะเวลาการใช้งานของทรัพย์สิน 
จะต้องยืดอายุการใช้งานของทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการและสามารถใช้งานพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สัมพันธภาพที่ดี
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของเรากับผู้ใช้บริการในแต่ละสถานที่อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนันผู้ใช้บริการและสามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้


กลยุทธ์ความร่วมมือของสินทรัพย์
ลูกค้าบางรายมีความต้องการในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยให้เราเป็นหุ้นส่วนในการให้ความร่วมมือในการสร้างและออกแบบอาคารเป็นพันธมิตรระยะยาวเตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันความเสี่ยงและผลตอบแทนร่วมกัน 

วิธีที่คุณสามารถได้รับประโยชน์
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพจากโซลูชั่นที่ได้นำเสนอ

ความตั้งใจของเราคือการส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย
เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำเข้าใจความต้องการด้านการดำเนินงานของคุณ และสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ของคุณรวมทั้งส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชน