เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
องค์กรภาครัฐ

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

คุณค่าของเราคือคำมั่นสัญญาที่มีให้กับลูกค้าและความทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเพื่อเข้าใจธุรกิจและอุตสาหกรรมของลูกค้าของเรา
รูปแบบในการลดต้นทุนของเราได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองงบประมาณของภาครัฐ

รูปแบบการลดต้นทุนของเราออกแบบมาให้สอดคล้องกับงบประมาณของภาครัฐในเชิงพาณิชย์ เราร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบในการส่งมอบงานบริการที่มีความคุ้มค่าต่อภาคประชาชน

เราเป็นพันธมิตรที่มีเสถียรภาพในการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจรและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบการส่งมอบงานบริการอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ


ไอเอสเอสรักษาความต่อเนื่องในการส่งมอบงานบริการเพื่อพนักงานและผู้ใช้บริการของคุณ

พนักงานของเราเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของคุณ เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างการทำงานที่ชาญฉลาด สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับพนักงานและผู้มาเยือน เพื่อสามารถใช้งานสินทรัพย์ของคุณได้อย่างคุ้มค่า

ไอเอสเอสมีความมั่นใจในการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในโครงการที่สำคัญ และการแก้ปัญหาในระยะยาว


วิธีการของเราที่คุณมองหา

เพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจส่งมอบงานบริการตามความต้องการของคุณ เราปรับรูปแบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยตัวเอง การรายงานของระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณได้รับการแสดงผลอย่างเต็มรูปแบบ

Standards and targets are set for all ISS staff to ensure they deliver consistently at every touch point. We take ownership of the facilities service and our people are focused on delivering at the highest level.
 
แผนงานของเรามีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บริการอย่างเต็มความสามารถและด้วยทัศนคติที่ดี เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรของคุณ

ไอเอสเอสมีการส่งเสริมการกำกับดูแลร่วมกันในฐานะพันธมิตร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ
พนักงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีพร้อมให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

พนักงานทุกคนของไอเอสเอสเข้าใจหลักการดำเนินงานของคุณ การตอบสนองความต้องการอย่างฉับไว ตระหนักถึงวัฒนธรรมการบริการเพื่อประชาชน
 
การประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นคุณค่าที่ดีเยี่ยมที่ส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา

รูปแบบการส่งมอบงานบริการถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการให้บริการ

การลงทุนอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มคุณค่างานบริการ
เราจะส่งมอบงานบริการและตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณด้วยการบริการเดี่ยว Single Service ไปจนถึงการบริหารอาคารแบบครบวงจร