เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
องค์กรภาครัฐ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพจากโซลูชั่นที่ได้นำเสนอ
ความตั้งใจของเราคือการส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย

ราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำเข้าใจความต้องการด้านการดำเนินงานของคุณ และสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ของคุณรวมทั้งส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชน 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือการเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของคุณ และประสิทธิภาพของคนของคุณ  


ประโยชน์ที่คุณพึงได้รับ

  • การลดค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนข้อจำกัดด้านงบประมาณของลูกค้า และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
  • เป็นพันธมิตรในการส่งมอบงานบริการเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ และส่งมอบตามความต้องการที่หลากหลาย
  • พันธมิตรที่มีเสถียรภาพในการส่งมอบงานบริการที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ผู้รับบริการสามารถวางใจได้
  • การตอบสนองอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินงานได้ตามปกติตลอดเวลา
  • บรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้อกำหนดอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มมูลค่าให้กับการบริการและการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ
  • การลงทุนในการพัฒนางานและการสร้างสรรค์นวัตกรรม การประหยัดต้นทุน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  • การยืดอายุการใช้งานในทรัพย์สิน การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และลดค่าใช้จ่าย
  • ความยืดหยุ่นในการปรับระดับการให้บริการและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ผ่านรูปแบบการรายงานค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส
  • ด้วยการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเพียงคนเดียว ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของขั้นตอนนี้ไปได้ 
  • ความสามารถและประสบการณ์จากพันธมิตรระยะยาว