เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
องค์กรภาครัฐ

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ ไอเอสเอส มุ่งเน้น และเชื่อถือคือผลงานที่จับต้องได้ ประสิทธิภาพด้านการบริการ ความสามารถในการลดค่าใช้ ความพึงพอใจของลูกค้า และความคุ้มค่า
ไอเอสเอสมุ่งเน้นที่ผลของการดำเนินงาน เราเชื่อว่าลูกค้าต้องการที่จะเห็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เรามั่นใจว่าตัวชี้วัดของเรามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า 

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนต่อการบริการให้กับประชาชนโดยการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจร มีการตรวจสอบ และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือ:

  • การรายงานระดับการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้ผ่านทาง Insight@ISS
  • โครงสร้างการกำกับดูแล ISS สอดรับกับวัตถุประสงค์ของคุณ 
  • การส่งมอบนวัตกรรมที่มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงานบริการและการลดต้นทุนได้อย่างต่อเนื่อง 
  • เราสามารถแสดงผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับ เทียบกับระยะเวลา ผลตอบแทนจากการใช้พื้นที่ และการลดต้นทุน
  • เราเป็นพันธมิตรในการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจรที่สำคัญและทันสมัย