เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

เข้าใจความต้องการของคุณ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และการให้ใบอนุญาตของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ การจัดส่งที่มีเสถียรภาพ ผ่านวิธีการ และขั้นตอนการบันทึกสามารถตรวจสอบได้ กระบวนการสำคัญที่ควบคุมผ่านกรอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในทุกหน่วยงานประเทศและหน่วยงานระดับภูมิภาค 

 

ความสามารถและทักษะ

ประสบการณ์เฉพาะด้านของผู้ให้บริการที่ทำงานอย่างมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่างานบริการของเรา ทักษะทางเทคนิคในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในทุกงานบริการ และการทำ R & D

 

ความพร้อมของสินทรัพย์ที่สำคัญ

แผนประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดทำงานโดยไม่ตั้งใจสำหรับสินทรัพย์ หรือระบบที่สำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การผลิต การบำรุงรักษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจ


กำลังการผลิตและการประสานกันทั่วโลก

การส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภูมิภาค งานบริหารอาคารแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับ ส่งมอบมาตรฐานการให้บริการที่ดีเลิศได้อย่างสม่ำเสมอ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับพนักงานของลูกค้าโดยมีสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย

  

ประหยัดค่าใช้จ่าย

รับประกันการประหยัดค่าใช้จ่าย

 

มีความยืดหยุ่น

ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในขอบเขตของการให้บริการที่สำคัญในภูมิภาค และในตลาด มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนระดับความต้องการในการใช้บริการ และเหมาะกับค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 


ความโปร่งใส

สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของงานบริการ และค่าใช้จ่ายในส่วนงานทั้งหมด การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างเทคนิคคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า

 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ

ส่งมอบงานบริการโดยมีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันง่ายต่อการตอบสนองความต้องการ และเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติที่เป็นประโยชน์ และเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า


ความรับผิดชอบขององค์กร

พฤติกรรมทางจริยธรรมของธุรกิจสอดคล้องกับค่านิยมและนโยบายของลูกค้า การสนับสนุนต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์มุ่งเน้นชุมชนซึ่งส่งผลดีต่อผู้คนในท้องถิ่น และสนับสนุนคุณค่าของแบรนด์