เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรามุ่งเน้นที่การส่งมอบผลลัพธ์ที่คุณแสวงหา และเพิ่มประสิทธิภาพผลประโยชน์จากโซลูชันที่เหมาะสม
ความมุ่งมั่นของเราคือการส่งมอบงานบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจในแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ของคุณเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติมโตในตลาดใหม่ 

 

ผลลัพธ์ที่เรามุ่งเน้นคือสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่ :

• การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการส่งมอบงานได้อย่างราบรื่นเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินงานได้ตามปกติ

• การจัดส่งเป้าหมายการลดต้นทุน

• การบริหารความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบประสิทธิภาพการปกป้องกันสินทรัพย์ของลูกค้า และการปฏิบัติตามใบอนุญาต

• ประสิทธิภาพของการควบคุมต้นทุนจากรูปแบบงานบริการแบบบูรณาการการวิเคราะห์การผลิตและการทำงานร่วมกันของทีมนวัตกรรมจากศูนย์กลางความเป็นเลิศของ ISS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

• แผนการพัฒนางานที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

• การจัดการการควบคุมประสิทธิภาพงานบริการอย่างยั่งยืน และเพื่อฝึกสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่

• วัฒนธรรมการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าเพื่อสนับสนุนต่อธุรกิจหลัก และเพื่อให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ