เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ISS มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพงานบริการ และเราเชื่อว่าลูกค้าต้องการเห็นประสิทธิภาพที่วัดได้ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพการลดต้นทุนรวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้และการสร้างค่าสูงสุด
เรามั่นใจในเป้าหมาย และระบบข้อมูล ระบบ KPI ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณ
เป้าหมายของเราคือการสนัสนุนการสร้างคุณค่าด้วยการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศ และเราจะตรวจสอบคุณภาพงานบริการเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถตรวจสอบคุณภาพงานบริการได้ด้วยตัวเอง 

มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ลดระดับการบริการ

มีความราบรื่นในการรับการถ่ายโอนงานเข้าสู่ทีม ISS

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานจากพนักงานเอง

การลดจำนวนผู้จัดหา เอาท์ซอร์ซ และค่าใช้จ่าย

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ KPI รวมถึงคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นตามกำหนดเวลา และลดค่าใช้จ่าย