เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
อุตสาหกรรมและการผลิต

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะพันธมิตรเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบงานบริการของเราให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
ในขั้นตอนการเจรจาจัดซื้อจัดจ้างเราร่วมรับฟังความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยความมุ่งมั่น

เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น รักษาความความสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของคุณเพื่อมาปรับปรุงงานบริการของเรา

จุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้น เกิดความคล่องตัวในธุรกิจของคุณ


การบูรณาการ
เรามุ่งเน้นในการสนับสนุนกระบวนการผลิตของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เราส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งมอบงานบริการได้ตามแผนการพัฒนา และปรับปรุงการคุณภาพบริการ เราปรับรูปแบบการบริการแบบครบวงจรให้ทันการเปลี่ยนแปลง และให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

มีความยืดหยุ่น
การส่งมอบงานบริการของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า สามารถเพิ่มหรือลดการบริการตามช่วงเวลา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้การสนับสนุนกับธุรกิจของคุณ

บุคลากรที่มีความสามารถ
การฝึกอบรมทักษะในหน่วยงานให้ตามความคาดหวังของลูกค้า พนักงานของเราจะมีโค้ชช่วยทำความเข้าใจความต้องการของหน่วยงานของคุณ พร้อมที่จะขับเคลื่อนพัฒนาทักษะให้กับพนักงานที่หลากหลาย เพิ่มความยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เราคำนึงถึงความเป็นเจ้าของในการบริหารงานแบบ FM เราจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สุขภาพความปลอดภัย และการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม
เราเปิดระบบการจัดการด้าน HSE ที่จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการด้านประสิทธิภาพต่างๆ ในหน่วยงาน การอบรม การกำกับดูแล การบันทึก การตรวจสอบที่เป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง


การลดต้นทุน
เราให้ความเชื่อมั่นว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของ ไอเอสเอส ที่ใช้กันทั่วโลกด้วยความโปร่งใสผ่าน insight@ISS ของเรา

สถานที่ทำงานที่ดีขึ้น
เราสนับสนุนกลยุทธ์ของลูกค้า และรักษาบุคลากรอย่างดีที่สุด เรามีส่วนร่วมกับคนของคุณ เข้าใจถึงลำดับความสำคัญของการสนับสนุน การแก้ปัญหา การนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีด้วยรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอาหารคำนึงถึงความพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ประสิทธิภาพ
ทีมงานพนักงานของ ไอเอสเอส มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานด้านการผลิต เราให้ความสำคัญกับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ผลักดันให้เรามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระดับในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดกำหนดเป็นมาตรฐานในทุกๆ หน่วนงาน การตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบคุณภาพ เรามีการวัดและการติดตามผลต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในงานบริการ

นวัตกรรม และการเพิ่มมูลค่า
มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์รวมความเป็นเลิศของ ไอเอสเอส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยและพัฒนา ไอเอสเอสมีแนวทางในการร่วมมือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในระยะยาว