เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจโรงแรมและความบันเทิง

เข้าใจความต้องการของคุณ

ส่งมอบงานบริการที่ยืดหยุ่น

สัญญาของเรามีความยืดหยุ่นพร้อมกับงานบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความที่เหมาะสม เราเป็นผู้ให้บริการที่มีขีดความสามารถในการให้บริการเฉพาะบุคคล หรือบริการครบวงจร หากลูกค้าต้องการงานบริการอย่างเต็มรูปแบบ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางการตลาดการเพื่อพัฒนาการเติบโตของธุรกิจคุณ

 

ประสบการณ์ในหลายภูมิภาค

เรามีประสบการณ์ในการส่งมอบงานบริการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม และการทำงานอบ่างเป็นพันธมิตรในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงของลูกค้า เราเข้าใจความคาดหวังของผู้เข้าพักเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้วยความเชี่ยวชาญของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม และขั้นตอนการดำเนินงานของเราเราสามารถให้บริการระดับบริการระดับ 4-5 ดาว

ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่ดีเยี่ยมในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เรามีสัญญาที่จะรักษาให้มีประสิทธิภาพงานบริการได้อย่างคุ้มค่าตลอดอายุสัญญาความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพ

เราเป็นองค์กรที่ให้บริการที่เหมาะสม และเราให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอเสมอ เราเป็นผู้ให้บริการที่มีเสถียรภาพพร้อมทีมงานที่เชื่อถือได้ และมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และเราทำงานเป็นทีมเดียวกันกับพนักงานของคุณ

 

บูรณาการ และการตอบสนอง

เราทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และสนับสนุนการทำงานทั้งหมดเพื่อรับประกันถึงประสบการณ์ในการใช้บริการที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เข้าพัก เราส่งมอบงานบริการที่มีความยืดหยุ่น และรวดเร็ว และเรานำเสนอแนวทางในการรักษามาตรฐานที่สูงสำหรับผู้เข้าพัก

 

นวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่า

เรานำเสนอนวัตกรรมที่ปรับปรุงคุณภาพและสามารถลดต้นทุน ด้วยการใช้องค์ความรู้เป็นแนวทาง และการบริการที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเรา และเพิ่มคุณค่างานบริการ เราเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้เข้าพัก และชื่อเสียงขององค์กรของคุณ