เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจโรงแรมและความบันเทิง

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

คุณค่าของเรา และคำมั่นสัญญาของเราคือความทุ่มเทในการทำความเข้าใจธุรกิจ และอุตสาหกรรมของคุณ
เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อส่งมอบมาตรฐานการให้บริการ สื่อสารกับทีมและมอบทักษะในการส่งมอบงานบริการตามมาตรฐานทุกครั้ง

โมเดลงานบริการแบบบูรณาการของเราสามารถปรับขยายงานบริการ และสามารถให้บริการหนึ่งบริการ หรือบริการเสริมอื่น เราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณ และเราสร้างแรงบันดาลใจ ความไว้วางใจ ด้วยวิธีการที่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของ

 

ISS นำเสนอรูปแบบการส่งมอบงานบริการที่ทุ่มเท และมั่นคงให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับมาตรฐานของคุณ และมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ในทุกจุดสัมผัส ทีมบริหารงานมีที่ติดต่อเพียงจุดเดียวสำหรับบริการทั้งหมดทำให้ง่าย และประหยัดเวลา รูปแบบการทำงานของเราที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการลดค่าใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด


แนวทางของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
เราจะทำงานใกล้ชิดกับคุณเพื่อให้เข้าใจถึงการบริการที่คุณต้องการซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ เราจะตรวจสอบการปฏิบัติงานของเราด้วยตนเอง และการรายงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณสามารถมองเห็นถึงระดับการให้บริการของเรา

กำหนดมาตรฐาน และเป้าหมายสำหรับพนักงาน ISS ทั้งหมดเพื่อให้บริการอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ งาน เราเป็นส่งมอบงานบริการ และคนของเรามุ่งเน้นการส่งมอบในระดับที่ดีเลิศ
 
แผนกต้อนรับบริการของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐาน และความต้องการของคุณ ทัศนคติที่ถูกต้องจะได้รับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้โดยพนักงาน ISS ที่ทำงานให้กับคุณ

เราจะทำงานในฐานะผู้มีส่วนร่วมในทีม โดยมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าพัก
 
พนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมของเราจะจัดหาบริการที่ตรงตามมาตรฐาน และความคาดหวังของผู้เข้าพัก พวกเขาจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการนำเสนองานบริการ

พนักงานที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นของเราเข้าใจถึงความต้องการของคุณ พวกเขามีความภาคภูมิใจในองค์กรของคุณ
 

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจกับคุณภาพของประสบการณ์การเยี่ยมชมที่คุณต้องการนำเสนอและเราจะฝึกอบรมโค้ชและจัดการทีมของเราเพื่อส่งมอบคุณค่าให้บริการทุกครั้ง 
 
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริการ และการประหยัดต้นทุนจะช่วยให้คุณได้รับบริการที่พิเศษในด้านต่างๆ โซลูชันด้านบริการของเราจะได้รับการออกแบบมา เพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ และเราจะผลักดันการปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่า