เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจโรงแรมและความบันเทิง

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบงานบริการด้วยโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย ในฐานะแบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร
ในขั้นตอนการเจรจา และจัดการหาเรามีส่วนร่วมกับลูกค้า และรับฟังอย่างใกล้ชิดกับวิสัยทัศน์ความความต้องการในประเด็นรายละเอียดต่าง ๆ

เราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโซลูชัน และร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบ

 

ตลอดความสัมพันธ์เรายังมีความยืดหยุ่นโดยใช้ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนบริการของเรา เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันของเราเหมาะสำหรับธุรกิจของคุณและได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างคล่องตัว

รายละเอียดของการบริการ

บริการของเรามีการวางแผนในการเจรจากับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจถึงความต้องการมาตรฐาน และผลลัพธ์ของพวกเขา เราร่วมกันพัฒนาข้อตกลงระดับการบริการแผนงานคุณภาพเพื่อกำหนดมาตรฐาน ISS มีระบบการจัดการได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนมีมาตรฐานที่เหมาะสมความสามารถ และความสำคัญของ ISS

เราให้บริการแบบครบวงจรซึ่งสามารถส่งมอบงานบริการที่กำหนดไว้ พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความความมุ่งมั่น การบริหาร และความเป็นผู้นำที่ดีของเราการควบคุมคุณภาพความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

 

คู่ค้าของการบริการ

เราแก้ปัญหาในเชิงรุกโดยให้ความร่วมมือกับลูกค้า เราประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมบริการอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่สอดคล้องกันในการรักษามาตรฐาน เราตรวจสอบการให้บริการโดยใช้การรายงานทางธุรกิจเพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใส เสถียรภาพทางการเงินของ ISS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสัญญามีความต่อเนื่อง และดูแลพนักงานเป็นจำนวนมากผ่านการจ่ายเงินเดือนตรงเวลา


ลดต้นทุน

ข้อตกลงทางการค้าของเราได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มค่า เราผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันของการบริการ และประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการริเริ่มลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

 

นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม

ด้วยการใช้ประโยชน์จากการลงทุนทั่วโลกในด้านนวัตกรรมการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานบริการเราจึงเพิ่มคุณค่างานบริการ การสนับสนุนจากองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านของเราช่วยให้ทีมงานของเราสามารถผลักดันนวัตกรรมอุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะเพิ่มความยืดหยุ่น