เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจโรงแรมและความบันเทิง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ในการตอบสนองความต้องการของคุณ สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือการให้ผลลัพธ์ที่คุณแสวงหา และการเพิ่มประสิทธิภาพจากโซลูชันที่เหมาะสม
ความมุ่งมั่นของเรามากกว่าการส่งมอบงานบริการตามเป้าหมายการบริการที่ระบุไว้

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจกับประสบการณ์ของผู้เข้าพักที่คุณต้องการนำเสนอและกลยุทธ์ของคุณ และพื้นที่ที่เราสามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์ของคุณสำหรับตลาดใหม่และการเติบโต

 

ผลลัพธ์ที่เรามุ่งเน้นคือสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษ์ทางธุรกิจ และตลอดจนความภักดีของผู้เข้าพัก

ผลประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่ :

•  มาตรฐานการทำความสะอาดการบำรุงรักษาอาคารและบริการอื่น ที่เชื่อถือได้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

•  พนักงานจะอำความสะดวกที่ผสมผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าพัก

•  การลดต้นทุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน

•  ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานและที่เข้าใจธุรกิจของคุณ รวมทั้งผู้เข้าพัก

•  ความเชื่อมั่นในความสามารถของทีมในการสนับสนุนแบรนด์ของคุณผ่านการส่งมอบประสบการณ์การที่ยอดเยี่ยม

•  แนวทางเชิงรุกในการริเริ่มการให้บริการ และการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

•  ความเชี่ยวชาญด้านงานบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และรักษาทรัพย์สินของคุณ

•  ความสัมพันธ์ความไว้วางใจด้วยความมุ่งมั่น และความน่าเชื่อถือ