เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจโรงแรมและความบันเทิง

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ISS เชื่อว่าลูกค้าต้องการเห็นประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพ และการลดต้นทุนกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้าพัก

เรามั่นใจว่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ และวัดผลได้ตรงตาม KPI เป็นผลผลดีต่อการดำเนินงาน และแบรนด์ของคุณ

 

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนการสร้างคุณค่าของคุณด้วยการให้บริการที่คุ้มค่าที่สุดและเราจะตรวจสอบคุณภาพงานบริการ และการริเริ่มการพัฒเพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ด้วยตัวเอง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ:

 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะปรากฏใน KPIs

คะแนนความพึงพอใจสูงจากผู้เข้าพัก

การแบ่งปันความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงคุณภาพตลอดสัญญา

ทีมผู้บริหารของ ISS ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจส่งมอบงานบริการที่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของ

การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

การควบคุมต้นทุน และการบรรลุเป้าหมายในการประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การต่ออายุสัญญาตามมูลค่าและคุณภาพที่จัดส่ง