เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

เข้าใจความต้องการของลูกค้า

การฟื้นตัวของคนไข้

งานบริหารอาคารแบบครบวงจรช่วยสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาล ในการส่งมอบงานบริการที่ดีให้กับผู้ป่วย องค์ประกอบในการให้บริการการทำความสะอาด การเตรียมอาหารได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวได้ดี

สุขอนามัย

เรามีการวางแผนทุกขั้นตอนในการทำงาน และการส่งมอบงานบริการด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย และการดูแลการฟื้นตัวของผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานที่ทางโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยการนำเสนองานบริการที่เป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัย และควบคุมคุณภาพที่สามารถเชื่อถือได้ในทุกพื้นที่

มาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น

สิ่งสำคัญในการกำหนดรายละเอียดในสัญญาข้อตกลงในการให้บริการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกฏระเบียบอย่างรัดกุม คำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของคนไข้ และสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเป้าหมาย


มื้ออาหารที่น่าสนใจ

ความต้องการของเราคือการที่ผู้ป่วยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ป่วย อาหารสำคัญยิ่งต่อสุขภาพของผู้ป่วย การเตรียมอาหารนั้นจะดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนักโภชนาการจากโรงพยาบาลเพื่อทำการวางแผนให้ได้มื้ออาหารที่เหมาะสม

การทำงานเป็นทีม

แผนกต้อนรับส่วนหน้า พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พนักงานรักษาความปลอดภัย การจัดการของเสีย และการบริการอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องมีการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อทำงานได้อย่างราบรื่น เราประสานงานกับทีมงานของโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อบริการสนับสนุนฟังก์ชั่นทั้งหมดของโรงพยาบาล

งานบริการสำหรับผู้มาเยือน

สำหรับผู้เข้ามาเยือนเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการสถานที่การเข้ามาของผู้มาเยือนทั่วทั้งอาคาร ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการอาคารเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาล

การบริหารจัดการอาคาร และการบำรุงรักษาจะต้องสอดคล้องกับการทำงานของโรงพยาบาล และสนับสนุนการให้บริการด้านการดูแลรักษา ทั้งนี้เรามีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมเจ้าหน้าที่ ทีมบริหาร และให้สอดคล้องกับตารางการทำงานของสถานพยาบาล


เราพร้อมที่จะตอบสนอง

การบริหารอาคารแบบครบวงจรที่เอื้อต่อความสะดวก มีความน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอน เรามีการฝึกอบรบให้กับพนักงานของเราในบทบาทที่พวกเขาจะต้องมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ งานบริการในโรงพยาบาลจะต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานในทุกสถานการณ์ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง