เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณค่าทีส่งมอบให้กับลูกค้า คือคำมั่นสัญญาของเราที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะเข้าใจธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อการรักษาคนไข้

ความทุ่มเทความมุ่งมั่นในการอบรมให้มีความสามารถ พร้อมส่งมอบงานบริการได้อย่างต่อเนื่องเราทำงานร่วมกันกับทีมดูแลผู้ป่วย เพื่อส่งมอบงานบริการได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนต่องานบริการที่เป็นเลิศ

ขอเสนอของเรา

เรานำเสนอบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติตามหลักประกันคุณภาพในการส่งมอบงานบริการที่คำนึงถึงความสะอาดในการเตรียมอาหาร จนถึงแผนกต้อนรับส่วนหน้า การรักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาอาคาร                                


ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้ใน การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพของเรา และการค้าในรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนความโปร่งใสของข้อมูล

วิธีการของเราที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อเข้าใจงานบริการที่ลูกค้าต้องการ เป็นผลลัพธ์ที่ตรวจวัดได้

เราตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเราอย่างต่อเนื่องและรายงานกับลูกค้า เพื่อให้คุณได้เห็นถึงความสมบูรณ์ในการให้บริการของเรา

มาตราฐาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานไอเอสเอสทุกคน ในการส่งมอบงานบริการที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ จุดรับบริการ เราใส่ใจเหมือนเป็นเจ้าของในการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศ
แผนงานการส่งมอบบริการของเรามีการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถส่งมอบงานบริการได้ตามมาตราฐานการดูแลผู้ป่วยของคุณ วัฒนธรรมนี้จะมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับพนักงานของ ไอเอสเอส เพื่อส่งมอบงานบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้าของเรา

เราจะทำงานในรูปแบบทีมด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของในกลุ่มธุรกิจ Healthcare
 
คุณจะหมดความกังวลเนื่องจากทีมพนักงานของเรามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามความคาดหวัง พนักงานทุกคนจะเข้าใจในวัตถุประสงค์ของคุณ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับคุณ และผู้ป่วยของคุณ

พนักงานของเรามุ่งมั่น และเข้าใจในความต้องการของคุณและส่งมอบงานบริการด้วยความใส่ใจและอย่างมืออาชีพ
 
เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ป่วย และสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ป่วย

จากประสบการณ์ และทักษะทางด้าน Healthcare ของเรา เราจะส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
การส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศและช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้พร้อมๆกัน ด้วยการบริหารงานอย่างครบวงจรของเรา

Solution การให้บริการของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ และเราจะผลักดันการปรับปรุงพัฒนาในการส่งมอบบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป