เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

 ในฐานะพันธมิตรเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานบริการ และออกแบบมาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการเจรจาจัดซื้อจัดจ้าง และฟังความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เราหาวิธีการที่จะพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา

เราขับเคลื่อนที่จะพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา และออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันกับลูกค้า ตลอดความสัมพันธ์เราส่งมอบงานบริการที่มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็น และนำสู่การทำงานเป็นทีม

จุดมุ่งหมายของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการสำหรับโรงพยาบาล มุ้งเน้นให้มีการปรับปรุงพัฒนาเช่นเดียวกับมืออาชีพการทำงานเป็นทีม
การทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาล นักโภชนาการ และทีมงานอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เราเข้าใจสนับสนุนต่อความต้องการของเพื่อส่งมอบงานบริการแบบครบวงจรโดยมีการติดต่อประสานงานกันเพียงจุดเดียวง่ายต่อการเข้าถึงมีความยืดหยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน

ทีมงานพนักงานของเรามีความทุ่มเทและได้รับการฝึกอบรมอย่างดี 
พร้อมที่จะส่งมอบงานบริการได้อย่างดีเลิศ มีความรู้รายละเอียดในงาน เข้าใจผู้ป่วย และเข้าใจรูปแบบการทำงานด้านการดูแลสุขภาพของทีมอื่น ๆ เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในทุกระดับปฏิบัติการ

การประกันการปฏิบัติตาม
สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขอนามัย การทำความสะอา, สุขภาพและความปลอดภัย อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลผ่านการตรวจสอบด้วยระบบการบันทึกและการตรวจสอบ

อาหารและโภชนาการ
เรามีความเข้าใจ ในวิธีการและสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของคนไข้ มุ่งเน้นการส่งมอบมื้ออาหารที่ช่วยบำรุงร่างกาย เวลาการให้บริการที่มีความยืดหยุ่น อาหารเสริม อาหารพิเศษ ทำงานใกล้ชิดกับนักโภชนาการอาหารที่ทำหน้าที่ออกแบบมื้ออาหารได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย


การลดต้นทุน
ให้ความเชื่อมั่นในการลดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของสัญญา ประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการลงทุนของเรา ศูนย์ความเป็นเลิศและองค์ความรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงพยาบาล
การวางแผนขั้นตอนการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่างานบริหารอาคาร บริหารสินทรัพย์ แบบครบวงจรในธุรกิจโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการผู้ดูแลผู้ป่วย เราทำงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมโดยบริหารจัดการแบบบูรณาการวางแผนส่งมอบงานบริการได้อย่างดีเลิศ และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มีความยืดหยุ่น และควบคุมได้
ด้วยรูปแบบ Our self-delivery เราไม่ได้ส่งช่วงงานบริการต่อให้กับผู้ให้บริการรายอื่น ทำให้เราสามารถควบคุมการส่งมอบงานบริการได้อย่างเต็มรูปแบบตามมาตราฐาน เราสามารถปรับรูปแบบการให้บริการ และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของคุณ

นวัตกรรมเพิ่มคุณค่า
ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ ไอเอสเอส ทั่วโลก ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบปฏิบัติการ ‘Cleaning Pathway’ ด้วยเทคนิคการเตรียมอาหาร  ระบบการบำรุงบำรุงรักษาอาคาร