เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เรามุ่งเน้นการส่งมอบงานบริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ ด้วยคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
เราจะทำงานร่วมกับคุณและเข้าใจความต้องการของคุณ ระบุชัดในสิ่งที่เราสามารถสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ของคุณ เพื่อการฟื้นตัวของคนไข้ เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ที่เสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีและประสิทธิภาพให้กับคุณ
ประโยชน์ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้:
  • การปฏิบัติตามสุขอนามัย และมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่มีการทดสอบและบันทึกเป็นหลักฐาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการแบบครบวงจรเรา เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วย
  • มีทีมที่เหมาะสมในการจัดการแบบบูรณาการในโรงพยาบาลแบบ ‘one team’ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ
  • นวัตกรรมเพื่อตอบสนองแนวทางการแก้ปัญหาที่ช่วยยกระดับมาตรฐานและประหยัดต้นทุน
  • ส่งมอบบริการด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมระดับสูง การรักษาเสถียรภาพของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานโรงพยาบาล
  • มีความยืดหยุ่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทุกการร้องขอ การทำงานอย่างเชิงรุกคาดการณ์สถานการณ์ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
  • การส่งมอบงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบำรุงรักษาอาคาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบของงานบริหารอาคารแบบครบวงจรจะเสร็จสมบูรณ์แบบไม่เกิดความยุ่งยากต่อลูกค้า