เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

หลักฐานของการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ไอเอสเอสเชื่อว่าลูกค้าต้องการที่จะมุ่งเน้นที่จะเห็นการวัดประสิทธิภาพการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาคุณภาพงานบริการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และพึงพอใจสูงสุด

เรามั่นใจในเป้าหมาย การเก็บข้อมูล  มีความสอดคล้องกับมาตราฐาน KPI และตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อประสบความสำเร็จในการส่งมอบงานบริการ

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนประสิทธิภาพในการส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่าให้กับคุณ และตรวจสอบคุณภาพการบริการ และมีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนงานบริการที่เป็นเลิศ   

  • เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลสุขอนามัย
  • การปรับลดของอุบัติเหตุ โดยการส่งมอบบริการด้วยตนเอง
  • ทีมHSEที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และคุณภาพในมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองการรับ ISO 9001, ISO 14001
  • วัดผลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของผู้ป่วย
  • วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  • เป้าหมายในการประหยัดค่าใช้จ่าย