เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

เรามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อให้ ISS มีความสามารถในการเข้าใจความต้องการแบบเฉพาะด้านในลูกค้าแต่ละราย

เรามีการบูรณาการของเรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนต่อการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนรองรับการปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตร การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนสินทรัพย์

มีการอบรมทีมให้ส่งมอบงานบริการของเราในแบบเฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนต่อการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง จากประสบการณ์พิสูจน์ได้ว่าเราได้ออกแบบรูปแบบการทำงานเพื่อสนองต่อโซลูชันเพื่อมอบประสิทธิภาพการทำงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานมีการควบคุมที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบการกำกับดูแล และการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
We work closely with you to understand your needs and to define this in service specifications. Our solution will be tailored to ensure compliance assurance. We self-monitor our performance and provide continual reporting to enable full visibility of our service levels.

Standards and targets are set for all ISS staff. We take ownership of the facilities service, and our people are focused on delivering at the highest level.
Our service plans will be carefully aligned with your production and operational requirements, focusing our service on supporting the success of your business. This culture will be continually applied by the ISS people working for you.

Our service delivery will be flexible and agile, integrating with your production needs and changes.
Our well-trained staff will supply a service that meets your exacting requirements and third-party inspection authorities. Our people share your objective to protect your brand reputation and to ensure a safe and hygienic environment for you and your customers.

Our committed employees understand your need for control, hygiene and quality. 
The combination of cost savings and best-in-class services provides exceptional value. Our investment in improvement and excellence will be harnessed to proactively drive value and to support your growth in competitive food and beverage markets.
Our effectiveness and efficiency is built on the way our teams integrate with your people on site to form one team.

We work with you to support optimal production levels. Our skills and expertise are leveraged to support the smooth running of the facility.