เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะคู่ค้าเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบและส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ
ในขั้นตอนการเจรจา และจัดหาเรามีส่วนร่วมกับลูกค้าร่วมรับฟังอย่างใกล้ชิดในความต้องการวัตถุประสงค์และประเด็นต่างๆ

เราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาโซลูชันร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และการนำไปปฏิบัติ ตลอดความสัมพันธ์เรายังคงมีความยืดหยุ่น ใช้ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนงานบริการ เรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันนั้น จะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณและเกิดความคล่องตัว 

การปฏิบัติตาม

ทำงานร่วมกับทีมงานในหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดการปฏิบัติตาม รายละเอียดของสุขอนามัยและมาตรฐานสุขาภิบาลในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ระบบการจัดการคุณภาพ การกำกับดูแลและระบบการตรวจสอบเพื่อรักษาและบันทึกมาตรฐาน บริการที่มีการควบคุมอย่างเต็มที่สำหรับการทำความสะอาดการทดสอบแบคทีเรียและการบันทึกข้อมูลที่ระดับรวมทั้งมีการตรวจสอบพร้อมใช้อย่างต่อเนื่อง

การเป็นเจ้าของงานและการสนับสนุนการผลิต

งานบริหารอาคารแบบครบวงจรของเรา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์การผลิตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสายการผลิต


การเป็นเจ้าของงานและการสนับสนุนการผลิต

งานบริหารอาคารแบบครบวงจรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์การผลิตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสายการผลิต

มีความยืดหยุ่น

รูปแบบการส่งมอบงานบริการของ ISS มีความยืดหยุ่น เป็นโมเดลที่สามารถปรับขนาด เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำลังการผลิตทั่วโลก

ISS สามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าในกรอบกระบวนการใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในทุกๆ หน่วยงาน เพื่อส่งมอบงานบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ความโปร่งใส

ตอบสนองต่อโซลูชันทางธุรกิจมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานทั้งหมด

 


การจัดการพลังงาน

โซลูชันการจัดการพลังงานชั้นนำของเรา ได้ใช้โซลูชันการลดการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุน เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการกำหนดเป้าหมายการลด และรายงานอย่างถูกต้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์

 

ความรับผิดชอบขององค์กร

โปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรของเราสอดคล้องกับลูกค้าของเราในหลายประเทศ และชุมชนที่เราให้บริการ เราริเริ่มและสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ลูกค้า

 

เพิ่มมูลค่า

เราเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ซ้ำ และสร้างรายได้ให้กับลูกค้าของเรา เราใช้การวางแผนสินทรัพย์ เราให้บริการการถ่ายโอนความรู้จาก ISS เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราในการใช้เทคนิคทางธุรกิจใหม่ๆ