เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะคู่ค้าเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบและส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ
ในขั้นตอนการเจรจา และจัดหาเรามีส่วนร่วมกับลูกค้าร่วมรับฟังอย่างใกล้ชิดในความต้องการวัตถุประสงค์และประเด็นต่างๆ

เราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาโซลูชันร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และการนำไปปฏิบัติ ตลอดความสัมพันธ์เรายังคงมีความยืดหยุ่น ใช้ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนงานบริการ เรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันนั้นจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณและเกิดความคล่องตัว 

การปฏิบัติตาม

ทำงานร่วมกับทีมงานในหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดการปฏิบัติตาม รายละเอียดของสุขอนามัยและมาตรฐานสุขาภิบาลในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ระบบการจัดการคุณภาพการกำกับดูแลและระบบการตรวจสอบเพื่อรักษาและบันทึกมาตรฐาน บริการที่มีการควบคุมอย่างเต็มที่สำหรับการทำความสะอาดการทดสอบแบคทีเรียและการบันทึกข้อมูลที่ระดับรวมทั้งมีการตรวจสอบพร้อมใช้อย่างต่อเนื่อง

การเป็นเจ้าของงานและการสนับสนุนการผลิต

งานบริหารอาคารแบบครบวงจรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์การผลิตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสายการผลิต


การเป็นเจ้าของงานและการสนับสนุนการผลิต

งานบริหารอาคารแบบครบวงจรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารทำความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์การผลิตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสายการผลิต

มีความยืดหยุ่น

รูปแบบการส่งมอบงานบริการของ ISS มีความยืดหยุ่น เป็นโมเดลที่สามารถปรับขนาเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำลังการผลิตทั่วโลก

ISS สามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก เราให้บริการลูกค้ในกรอบกระบวนการใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในทุก ๆ หน่วยงานเพื่อส่งมอบงานบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ความโปร่งใส

ตอบสนองต่อโซลูชันทางธุรกิจมีความโปรงใสในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานทั้งหมด

 


การจัดการพลังงาน

โซลูชั่นการจัดการพลังงานชั้นนำของเราช้โซลูได้ใช้โซลูชั่นการลดการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุน เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการกำหนดเป้าหมายการลด และรายงานอย่างถูกต้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์

 

ความรับผิดชอบขององค์กร

โปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรของเราสอดคล้องกับลูกค้าของเราในหลายประเทศ และชุมชนที่เราให้บริการ เราริเริ่มและสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศปกป้องสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ลูกค้า

 

เพิ่มมูลค่า

เราเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเช่นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ซ้ำ และสร้างรายได้ให้กับลูกค้าของเรา เราใช้การวางแผนสินทรัพย์ เราให้บริการการถ่ายโอนความรู้จาก ISS เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราในการใช้เทคนิคทางธุรกิจใหม่ ๆ