เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรามุ่งเน้นที่การให้บริการและการสนับสนุนด้านการผลิตที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลประโยชน์จากโซลูชันที่เหมาะสม
เป้าหมายของเราคือการส่งมอบงานบริการที่เหนือความคาดหมาย

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิตของคุณ และแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ พื้นที่ที่เราสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของคุณทั้งในตลาดเดิม และตลาดใหม่

 

เราจะช่วยผลักดันให้เกิดการให้บริการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ลดชั้นความซับซ้อน และค่าใช้จ่ายโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อกำหนดและส่งมอบคุณค่า

 

ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่ :

•การปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจคุณ

•ปรับปรุงระดับการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ

•ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารอาคารเพื่อรองรับความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาด

•การปฏิบัติตามสุขอนามัย พื้นที่ทั้งหมดที่มีการควบคุมจะดำเนินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

•การให้ความสำคัญกับ "ทีม" โดยรวมในการรักษาระดับการผลิต

•รับผิดชอบด้านบริการทั้งหมด และการจัดการประสิทธิภาพในธุรกิจเอาท์ซอส

•งานบริหารอาคารแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพรองรับการผลิตในอนาคต

•ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมที่มอบคุณค่าที่ดี และสามารถลดต้นทุน