เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ISS เชืีอว่าลูกค้าต้องการเห็นประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้ทั้งในด้านความเร็วของงานบริการ และความน่าเชื่อถือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการลดต้นทุนความพึงพอใจของผู้ใช้และสร้างคุณค่าสูงสุด

เรามั่นใจว่าะบบการจัดการข้อมูล และระบบ KPI นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมีผลดีต่อธุรกิจของคุณ เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณด้วยส่งมอบงานบริการที่เหมาะสม และเราจะตรวจสอบคุณภาพงานบริการ และริเริ่มการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง 

•การปฏิบัติตามกฎระเบียบมีหลักฐานที่บันทึกอย่างชัดเจน

•ระบบการจัดการด้านคุณภาพสุขภาพ และความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย อาหารของเรามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ISO 9001, ISO 14000 

•เราสามารถลดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความถี่ในการตรวจสอบตามกฎหมายได้อย่างมาก

•แผนประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

•เราเป็นพันธมิตรที่มีความสามารถเชื่อถือได้ และมีเสถียรภาพแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจ

•งานบริการของเราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมมอบความเป็นเลิศในการทำงานร่วมกับทีมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของพวกเขา