เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
พลังงานและ ทรัพยากร

เข้าใจความต้องการของคุณ

ความเป็นเลิศด้านเทคนิค

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสูงต้องใช้ทักษะด้านเทคนิคความสามารถ และความเป็นมืออาชีพในระดับสูง ความเป็นเลิศในการดำเนินงานเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้เฉพาะในพื้นที่การผลิตพลังงาน ทีมงานจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมทักษะในการทำงานที่เหมาะสมในการทำงานครั้งแรกทุกครั้ง

 

การปฏิบัติตาม HSE

วิธีการที่ไม่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่ออุบัติเหตุ และระบบการจัดการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องผ่านวัฒนธรรมความปลอดภัย การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีเลิส

ขับเคลื่อนด้วยข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่เข้มงวด การให้บริการต้องอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง บริการสนับสนุนต้องมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยสำหรับทีมงานหลักของลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่สำคัญ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับสูง


ชื่อเสียง และการปกป้องแบรนด์

ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในการปกป้องแบรนด์ชื่อเสียงของลูกค้า และความเชื่อมั่นของสาธารณชนด้วยประสิทธิภาพที่มั่นคง และเชื่อถือได้การให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นโปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรมีความสำคัญเช่นเดียวกับวิธีการร่วมกันในการพัฒนากระบวนการ

 

ประหยัดพลังงาน

ต้นทุนการใช้พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกราย และผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการระบุพื้นที่ที่มีการให้บริการสูง เสนอโซลูชันด้านประสิทธิภาพลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

 

ความเสถียร และความต่อเนื่อง

มีความรู้ความสามารถ และให้ความสำคัญกับทีมที่มีทักษะมีเสถียรภาพ และเชื่อถือได้ การให้ความรู้ที่เหมาะสมความสามารถของพวกเขาเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความมั่นคง และมอบความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและรักษาประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังต้องสนับสนุนลูกค้าของเราในการให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม


ผู้ให้บริการรายเดียว

บริการสนับสนุนที่ผ่านผู้ให้บริการรายเดียวหมายถึงความชัดเจนในความรับผิดชอบ ติดต่อง่ายเพียงจุดเดียวสำหรับบริการทั้งหมดทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณ 

 

ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น

ส่งมอบงานบริการอย่างสม่ำเสมอ มีความยืดหยุ่นเพิ่ม หรือขยายขอบเขตการให้บริการและอัตรากำลังของบริการได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของลูกค้า

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

กรณีธุรกิจสำหรับการจ้างที่อำนวยความสะดวก รับประกันการลดต้นทุน สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านบริการ ตลอดสัญญาในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการ