เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
พลังงานและ ทรัพยากร

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ความมุ่งมั่นของเรามากกว่าการส่งมอบงานบริการตามเป้าหมายที่ระบุ

ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่ :

ผู้ให้บริการ FM สามารถเพิ่มความคล่องตัว และส่งมอบบริการสนับสนุนทั้งหมดเพื่อให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์หลัก

โซลูชันที่ปรับปรุงร้านค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ

ค่าบริการที่ต่ำกว่า

การประหยัดพลังงาน

การประกันความสอดคล้องตามหลักสุขอนามัยสำหรับพื้นที่อาหาร

มาตรฐานการทำความสะอาดที่ดีที่สุดด้วยนวัตกรรมในด้านวิธีการ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่าย

การวางแผนร่วมกันของบริการ FM กับการจัดการลูกค้าในรูปแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของคุณ