เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจบริการและไอที

เข้าใจความต้องการของคุณ

กลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองหาผู้ให้บริการงานบริหารอาคารแบบครบวงจรที่ผสมผสานรวมกับวแนวทางการดำเนินธุกิจของลูกค้าเพื่อพลิกรูปโฉมให้ธุรกิจของคุณ และเรามีโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย

สินทรัพย์ที่สำคัญ
ทรัพย์สินของลูกค้าถือเป็รสิ่งสำคัญอันดับต้อน ๆ ที่เราดูแลรักษาอำนวยความสะดวก ส่งมอบงานบริการด้วยความเป็นเจ้าของ และมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อรับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การเข้าถึงและการประสานกันทั่วโลก
โซลูชันระดับโลก หรือระดับภูมิภาคเราประสานงานทำงานร่วมกันกับ ไอเอสเอส ทั่วโลกเพื่อตอบสนองโซลูชั่นเพื่อสอดรับกับการขยสยธุรกิจของคุณในทุกภูมิภาค

ง่ายต่อการเข้าถึง

การตัดการที่ดีเพื่อลดค่าใช้จ่าย มีความรวดเร็วในการส่งมอบงานบริการด้วยการบริการแบบจุดเดียว การส่งมอบงานบริการที่คล่องตัวมีขอบข่ายการรับผิดชอบที่ชัดเจนตามความคาดหวัง

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การประหยัดต้นทุนสำหรับธุรกิจเอาท์ซอร์ส และมีรูปแบบที่รับรองได้ มีความโปร่งใสของค่าใช้จ่าย การกำหนดราคา และประสิทธิภาพเป็นไปความคาดหวังที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าต้องการการมองเห็นความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำสัญญา

 

ประหยัดพลังงาน

นับเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของต้นทุน ดังนั้นจึงเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายนี่คือพื้นที่สำคัญ และเพื่อให้มีการลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างถาวร


การปกป้องชื่อเสียงของคุณ

ชื่อเสียงของแบรนด์จะได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในประเทศ และเป็นไปตามสังคมถือปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการจัดการค่านิยมเรื่องมาตรฐานและความรับผิดชอบขององค์กรด้วย

 

มุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก

งานบริการอาคารแบบครบวงจรจะช่วยให้พวกคุณสามารถมุ่งเน้นธุรกิจหลักของคุณได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เราให้ความสำคัญดั่งพันธมิตรสามารถที่เชื่อถือได้ เราสนับสนุนธุรกิจของคุณและเพื่อมห้คุณใช้ทรัพยากรในการมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ และการเติบโตขององค์กร

 

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารอาคารแบบครบวงจร

เราสำเสนอนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพในการลดต้นทุนควบคู่กับความคล่องตัว และมีคงามยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการลงทุน