เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจบริการและไอที

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

คุณค่าของเราคือคำมั่นสัญญาของเรา และความทุ่มเทในการทำความเข้าใจธุรกิจ และอุตสาหกรรมของคุณ
เรามุ่งเน้นการทำความเข้าใจ และสนับสนุนกลยุทธ์ และความสำเร็จของคุณ
เราปรับปรุงงานบริการให้สอดคล้องต่อเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ใช้ คุณภาพของของงานบริการที่สนับสนุนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจหลักของคุณ

มีความยืดหยุ่นของรูปแบบการงานบริการสามารถปรับได้ตามความต้องการที่ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของคุณ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เราเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยการแบ่งปันความรู้ทั่วทุกภูมิภาค

งานบริการที่ยอดเยี่ยม และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราหลักการในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาสินทรัพย์ที่สำคัญ และรับประกันความต่อเนื่องของฟังก์ชันทางธุรกิจ ธุรกรรมของคุณ เราส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นหุ้นส่วนด้วยวิธีการทำงานแบบร่วมกันซึ่ง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับคุณในฐานะลูกค้า และคนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา
Our approach to your needs
We design the service around your specific needs and requirements. We will self-monitor our performance levels and support this with continuous reporting so you have full visibility of our service levels.

Standards and targets are set for all ISS staff to deliver consistently at every touch point. We take ownership of the facilities service and our people are focused on delivering at the highest level.
Our account plans will be carefully aligned to your strategic and operational objectives to support the success of your business. This culture will be continuously communicated and reinforced to the ISS people working for you.

We will engage in joint governance of the facilities service as a committed partner. Your evolving needs will drive the service innovations designed to match your pace of change.
Our well-trained staff will supply a service that meets your expectations. They share your objective to protect your brand and ensure a safe and efficient environment for your people and customers.

Our committed employees understand your need for a service culture which is structured, disciplined and professional.
The combination of guaranteed cost savings and service quality improvements will provide you with exceptional value in facilities services. 

Our delivery model will be designed to fit your requirements and optimise service quality levels. 

Our investment in excellence will be harnessed to proactively drive value throughout our working relationship.
We will work with you to identify the specific needs of your operations and customise a solution with focus on high security, risk control and the resilience of your business.

We deliver services to create the working environments you need to optimise the effectiveness of your people.