เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจบริการและไอที

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะคู่ค้าด้านการบริการเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบ และส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ในขั้นตอนการเจรจา และขั้นตอนการจัดซื้อเรามีส่วนร่วมกับลูกค้า และรับฟังอย่างใกล้ชิดกับความต้องการด้านกลยุทธ์

เราขับเคลื่อนในการพัฒนาโซลูชันการทำงานร่วมกันกับลูกค้าในกระบวนการออกงานบริการ

 

ตลอดอายุสัญญาเรามีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าในการปรับเปลี่ยนบริการ

 

เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ และเพื่อคล่องตัวในการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

การจัดตำแหน่งกลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

วิธีการทำงานร่วมกัน และร่วมมือกันของเราหมายรวมถึงเราส่งมอบงานบริการให้คล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการบริการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย องค์กรด้านการบริการการจัดการทรัพยากร และกระบวนการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า

มีความยืดหยุ่น

โมเดลในการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจรของเราเป็นโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ ISS สามารถเพิ่มหรือขยายงานบริการได้อย่างคล่องตัวเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ เราใช้เทคนิคการจัดการความต้องการเพื่อรวบรวมทรัพยากรสำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่นและคุ้มค่า

 

จัดการกับสินทรัพย์ที่สำคัญ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ระบบบูรณาการด้านวิศวกรรมที่สำคัญของเราวางแผนที่จะบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเพื่อรับประกันการให้บริการ เราใช้ฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเข้าสู่ระบบสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมด และจักการระบบการบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่า

 

การเข้าถึงทั่วโลก

ความสามารถของ ISS ครอบคลุมในทุกภูมิภาค รูปแบบการให้บริการแบบครบวงจรของเราหมายถึงเราสามารถให้บริการได้ทั้งหมด กรอบการดำเนินงานกระบวนการดำเนินงานของเราช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน และคุณภาพที่สอดคล้องกัน

 

การปกป้องชื่อเสียงของคุณ

เราใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมถึงข้อกำหนดในการปฏิบัติและแสดงหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยแผนนั้นมีช่องว่างที่สามารถร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประสิทธิภาพในการจัดส่ง และการทำงานร่วมกันของทีมงานของเราเป็นผลมาจากโปรแกรมนวัตกรรมของเราหมายรวมถึงเรายังคงรักษาคุณภาพงานบริการและรักษาการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา

ประหยัดพลังงาน

โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยในการกำหนดเป้าหมายพื้นที่การใช้งาน และใช้มาตรการด้านการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุน เราสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยวิธีการทางธุรกิจสำหรับการประเมินโครงการลงทุนที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ของโครงการเพื่อช่วยในการลดต้นทุน

 

ความโปร่งใส

โซลูชันทางธุรกิจสำหรับ ISS Insight @ ISS เปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้ช่วยยกระดับการบริการและง่ายต่อการตัดสินใจ

 

การอำนวยความสะดวก

การจัดส่งมอบงานบริการด้วยตัวเอง ISS สามารถกำหนดคู่ค้าในซัพพลายเชนได้อย่างสมบูรณ์ และประสานงานการติดต่อระหว่างลูกค้ากับ ISS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงานบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในธุรกิจได้

 

โฟกัสธุรกิจหลัก

เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เต็มรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดในชั้นเรียนมุ่งเน้นการสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าและประสิทธิภาพของพนักงานของพวกเขา เราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจหลักของคุณ

 

ความเป็นเลิศด้านสิ่งานบริการ

เราใช้ประโยชน์จากการลงทุนในนวัตกรรมของ ISS ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาความรู้ด้านบัญชีโครงการ ISS Academies และนวัตกรรม เราดึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากแต่ละบัญชี และหาวิธีในทุกๆรูปแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า และความเป็นเลิศในสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเรา