เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจบริการและไอที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรามุ่งเน้นที่การส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพจากโซลูชันที่เหมาะสม
ส่งมอบงานบริการอย่างเกินความคาดหมาย

ความมุ่งมั่นของเราคือการส่งมอบงานบริการได้ตรงตามความต้องการของคุณ

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจของ และเราจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของคุณสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ที่เรามุ่งเน้นคือสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจ และประสิทธิภาพของบุคคลากรของคุณ ผลประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่ :
แผนปฏิบัติการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้าโดยตรง

ยกระดับการให้บริการให้สอดคล้องในแต่ละภูมิภาค

ข้อมูลการจัดการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการให้บริการการ การใช้งาน และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบในการตัดสินใจ

ความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของลูกค้า

การค้ำประกันการออมช่วยให้เกิดความเป็นเลิศ

จุดประสานงานเพียงจุดเดียวเพื่อลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในองค์กรของลูกค้าราย

วัดผลจากประสบการณ์ของผู้โดยตรงเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานบริการ

ลูกค้าสามารถติดตามการปรับลดกระบวนการให้บริการได้อย่างอิสระ