เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจบริการและไอที

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ISS มุ่งเน้น และเราเชื่อว่าลูกค้าต้องการเห็นประสิทธิภาพที่วัดได้ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งการลดต้นทุนคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ และสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

เรามั่นใจว่าการจัดการกับระบบข้อมูล และระบบ KPI จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อธุรกิจของคุณ

 

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนการสร้างคุณค่าด้วยการส่งมอบงานบริการสิ่งที่เหมาะสมและเราจะตรวจสอบคุณภาพการงานบริการ และการริเริ่มการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง


ความสำเร็จของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย KPIและรายงานเพื่อให้การกำกับดูแลที่ดี เราให้ข้อมูลการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระดับการใหเบริการ และค่าใช้จ่ายจากทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า

เพิ่มความเข้าใจด้วยการรายงานการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเนื่องมาจากระบบการดูแลรักษาที่มุ่งเน้นในทางธุรกิจ

ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงการรายงานการลดต้นทุนโดยรวมโซลูชันที่ช่วยลดการในพลังงานของเราประกอบด้วยการวิเคราะห์ และการรายงานต้นทุนด้านพลังงาน และการประหยัดค่าใช้จ่าย

 

การตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองรวมถึงการรายงานความต้องการที่สำคัญ และรายงานการตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการปิดช่องว่างเพื่อยกระดับมาตรฐาน และความคืบหน้าของรายงานทั้งหมดจะรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

การให้บริการอย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ