เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์และวิธีการ

ไอเอสเอสเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ

ด้านแรงงาน และสิทธิมนุษย์ชน 

 • ให้คนมีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • เราพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสังคมรอบข้างให้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สร้างความมั่นใจความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด
 • เคารพสิทธิของพนักงานในการเจรจาต่อรอง และสิทธิในการเข้าร่วม
 • สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเวลาการทำงานและค่าแรงขั้นต่ำ
 • หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็กเช่นเดียวกับการบังคับใช้แรงงาน

สุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

 • เราจัดพนักงานของเรามีสภาพการทำงานที่เหมาะสมรวมทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน
 • เราจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

จริยธรรมทางธุรกิจ

 • การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ในการแข่งขันทางธุรกิจมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม และมีเพียงผู้เดียวที่ประโยชน์ในการบริการของเรามุ่งเน้นการปราบปรามการทุจริต และการติดสินบน
 • ไอเอสเอสมั่นใจได้ว่าเรามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีถูกต้องตามจริยธรรมจะสะท้อนให้เห็นในการติดต่อกับลูกค้าซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ