เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

กฎความปลอดภัยของ ISS

พนักงานของไอเอสเอสกว่า 520,000 คนทั่วโลกเราให้ความสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนั้นเราจึงพัฒนากฎความปลอดภัยของ ไอเอสเอส ที่คลอบคลุมถึง 10 กิจกรรมที่มีด้วยกันทั่วโลก
ความท้าทายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานของเราเข้าใจวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เราต้องการปลูกฝังในการดำเนินงานของเรา ด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชั่นให้ครอบคลุมแต่ละกฎความปลอดภัยของไอเอสเอส

แต่ละคลิปครอบคลุมกฎที่เฉพาะทาง และมีข้อความสำคัญที่ฝังอยู่วัตถุประสงค์ของภาพยนตร์นี้ จะทำให้ทำให้เข้าถึงพนักงานของเราได้มากขึ้น โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงจึงมั่นใจได้ว่าภาษาที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจในกฎ เราได้ส่งภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อทุกประเทศสามารถเข้าใจได้ เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมและการใช้งานที่บรรยายความปลอดภัยการทำความรู้จักกับเครื่องมือ ฯลฯ เรายังได้อัปโหลดภาพยนตร์บน YouTube ที่จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเข้าถึงได้ให้กับประชาชนทั่วไป

 
 

Working with chemicals

chemicals  

Safety rules: working with chemicals

Working at heights

heights  

Safety rules: working at heights

Stopping unsafe work

unsafe work  

Safety rules: stopping unsafe work

Permit to work

permission to work  

Safety rules: permit to work

Manual handling

manual handling  

Safety rules: Manual handling

Housekeeping

house keeping  

Safety rules: Housekeeping

Energy isolation

Energy isolation  

Safety rules: energy isolation

Electrical safety

electrical  

Safety rules: electrical safety

Driving safety

driving safely  

Safety rules: driving safety

Confined spaces

confined space  

Safety rules: confined spaces