เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

คู่มือพนักงานขับรถของไอเอสเอส

การขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในกฎความปลอดภัยของไอเอสเอส

 

พนักงาน ไอเอสเอส ทุกคนจะรักษามาตรฐานสูงสุดในการขับขี่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของบริษัทรถเช่า และรวมถึงพาหนะของพนักงานที่เป็นเจ้าของ

คู่มือคำแนะนำในการขับรถสำหรับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของรถ นอกจากนี้ไอเอสเอสหวังว่าคำแนะนำนั้นจะสามารถนำมาปรับใช้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคล

พนักงานขับรถของ ไอเอสเอส ไม่เพียงแต่รับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง แต่ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระทำ ดังนั้น พนักงานจะต้องขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบภายใต้กฏหมาย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ our Driver handbook here.