เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อมไอเอสเอส มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินงาน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานหลักของ ไอเอสเอส เป็นผลมาจากการใช้สารเคมีในบริการทำความสะอาด รวมทั้งการใช้พลังงาน นอกจากนี้เรายังปล่อย CO2 ผ่านการใช้งานของรถยนต์ในการดำเนินงานและกิจกรรมการเดินทางของเรา

ปัจจุบัน ไอเอสเอส ได้มีการออกแบบอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าของเรา และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม HSE เรามีแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเรามีการทำงานกับพันธมิตรเพื่อที่จะนำไปสู่การลดมลภาวะและการประหยัดพลังงานในหลากหลายรูปแบบ