เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

Drive to 100 Campaignsในปี ค.ศ. 2011 เราเริ่มต้นแคมเปญ 'Drive to 100' ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


1: เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่ 1 ในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เราส่งมอบการมีสุขภาพที่ดีรวมถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม

0: ในการทำงานอัตราการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการเป็น 0 

0: เหตุการณ์การบาดเจ็บในสถานที่ทำงานของเราเป็น 0 

 ในทุกปีเราปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

และในปี 2013 เรามุ่งเน้นความปลอดภัยของเราในทั้งสี่ด้าน

- การขับรถอย่างปลอดภัย
- การเดินทาง
- การทำงานที่สูง
- หยุดการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

ในปี ค.ศ. 2013 เรารณรงค์เรื่องสุขภาพของพนักงาน อยู่บนพื้นฐานในการดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมาและปัญหาต่างๆ :

คู่มือการจัดการ - การยก: หลีกเลี่ยงปัญหาโดยการให้ความรู้หลักการยกที่ถูกต้อง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: การใช้การป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
สุขภาพ - อยู่อย่างมีสุขภาพโดยมีวิถีชีวิตที่สมดุล