เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ
เนื้อหาหลักของ CR
กลุ่ม ISS ตั้งขึ้นที่โคเพนเฮเก้น ในปี ค.ศ.1901 และเติบโตกลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการการอำนวยความสะดวกระดับโลก
ISS ย่อมาจาก “ระบบการบริการระดับนานาชาติ” และ จากปี ค.ศ.2001 เป็นต้นมาให้ถือว่า ย่อมาจาก “คำตอบของการบริการแบบบูรณาการ” ซึ่งปัจจุบันใช้แค่ตัวย่อ ISS เท่านั้น
พนักงาน
ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ พนักงานทุกคนคือหัวใจของไอเอสเอส พนักงานกว่า 530,000 คน เป็นหน้าด่านในการบริการลูกค้า ทีมงานทุกคนจึงเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่า
เกี่ยวกับโลกนี้
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของไอเอสเอส เราตั้งใจที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานทุกด้าน
ผลกำไร
การดำเนินการทางธุรกิจที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายแรกของISS เราพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มตำแหน่งในตลาดท้องถิ่นและเพิ่มความหนาแน่นของการดำเนินงาน และในขณะเดียวกันดำเนินการอย่างดีเลิศในทั่วทุกประเทศและการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
พันธมิตรทางธุรกิจ
การส่งมอบบริการไปยังลูกค้าหมายถึงการที่พนักงานของเราต้องปรากฏตัวต่อลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกวัน ความไว้วางใจและการร่วมมือระหว่าง ISS กับ ลูกค้า และระหว่าง ISS กับผู้ขายสินค้าแก่เราและตัวพนักงานเองจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในวิธีการทางธุรกิจของเรา
วิถีทางความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CR)
วิถีทางความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CR)
ISS มีอิทธิพลที่ดีต่อพนักงาน และลูกค้าโดยการสร้างงาน ให้การฝึกอบรม และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

 

Safety Department

365 ถนนพหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220 

โทร 02-552-5015 ต่อ 292,277

รายงาน CR 2012
รายงาน CR 2012
รายงาน CR 2012 ตามมาตรา 99a ในกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของเดนมาร์ค ที่แสดงถึง การเข้าถึง CR ของเรา การปกครอง ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใน พนักงาน ที่เกี่ยวกับโลกนี้ ผลกำไร และผู้ที่มีส่วนร่วม
อ่านรายงาน CR 2012 ที่นี่
อ่านรายงาน CR 2012 ที่นี่