เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การบริการ

บริการจัดเตรียมอาหาร

อาหารมีบทบาทที่สำคัญต่อมนุษย์ในการให้พลังงานฟื้นฟูร่างกาย และการเจริญเติบโต


ไอเอสเอสจัดเตรียมอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมให้กับหลายองค์กรเช่น คนไข้ และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล รวมไปถึงพนักงานงานในหมู่บ้านเหมืองแร่


ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการให้บริการจัดเตรียมอาหาร แต่อย่างไรก็ตามหลายประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมีการให้บริการนี้กับโรงพยาบาลชั้นนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.issworld.com