เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการสนับสนุน

วัฒนธรรมของคุณกับบุคลากรของเรา

ทีมบริการของเราจะให้บริการการติดต่อกับลูกค้าของคุณ และพนักงานของคุณทุกวัน

ซึ่งหมายความว่าพนักงานของเราช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ และบริษัทของคุณ พนักงานของเราสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคุณเราฝึกอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการของคุณสนับสนุนธุรกิจของคุณในทุกระดับการบริการ


เราเข้าใจดีว่าธุรกิจและแบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์ และลูกค้าแต่ละรายต้องการการสนับสนุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา เรานำเสนองานบริการที่ไม่เพียงแต่รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่เรายังช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของคุณด้วย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่มีทักษะ

เพื่อตอบสนองความต้องการให้เกินความคาดหวังของลูกค้า ISS ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานที่ดี และเพื่อให้มั่นใจในความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพของงานบริการ


ISS มีการเข้าถึงทีมบุคคลากรที่จะได้รับพัฒนาปรับปรุง และมีแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบงานบริการสนับสนุน และเราให้การฝึกอบรม และการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของลูกค้าทุกกลุ่ม


ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของบริการของเราคือทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นด้านที่สำคัญต่อธุรกิจหลักของคุณได้


เมื่อคุณใช้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรคุณจะรู้ได้ทันทีว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับเราผู้ใส่ใจในธุรกิจและความสำเร็จของคุณ


ทีมงานของเราทุกคนได้รับการฝึกฝนเพื่อทำงานร่วมกันในการสร้างโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด