เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการสนับสนุน

ภาพรวมงานบริการ


บริการสนับสนุนสามารถทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่น เราสนับสนุนพนักงานในการส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีเลิศแก่ผู้มาเยือน
ISS ได้ส่งมอบงานบริการสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจ 6 ประเภท:
 • บริการต้อนรับ
 • บริการบริหารแผงควบคุม
 • บริการต้อนรับ
 • บริการจัดประชุม
 • บริการจัดกิจกรรม
 • บริการจัดการห้องประชุม
 • Printing & copying จัดการคลังสินค้า
 • Storage management การจัดการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
 • Office furniture management สวนภายในและการจัดตกแต่งภายใน
 • Interior landscaping & decor สวนภายในและการจัดตกแต่งภายใน
 • Stationary/office supplies จัดการเครื่องเขียน / เครื่องใช้สำนักงาน
 • Internal logistics โลจิสติกส์ภายใน
 • การจัดการเอกสาร
 • การคัดแยกจดหมาย
 • บริการจัดส่ง และการรับ
 • การย้าย ปรับขยาย และเปลี่ยนแปลง
 • ศูนย์บริการทางโทรศัพท์
 • บริการด้านสันทนาการ / การแพทย์ / กายภาพบำบัด
 • บริการจัดผลไม้
 • อำนวยความสะดวกด้านกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 • ต้นไม้ในร่ม / บริการจัดดอกไม้
 • แรงงานชั่วคราว
 • การค้นหา และการเลือกสรร
 • แรงงานทดแทน