เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการสนับสนุน
เราใช้ Key Performance Indicators - KPI เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และคุณภาพของบริการของเรา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับเรา

การประเมินอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การวัดประสบการณ์ ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพในการให้บริการ


ตัวอย่างของตัวชี้วัดประสิทธิภาพงานบริการ:


อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ภาพลักษณ์ของพนักงาน

การทดแทนงาน

การจัดการคิวผู้มาติดต่อ 

การฝึกอบรม

การจัดการห้องประชุม

ความถี่ของปริมาณการโทรศัพท์ / อัตราการสายเข้าที่ถูกละทิ้ง

เวลาโทร / เวลารอสาย

เวลาจัดส่งไปรษณีย์ภายใน และภายนอกเราพัฒนา KPIs เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของลูกค้า และความต้องการของอุตสาหกรรม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำได้สำหรับคุณโปรดติดต่อทีมงานของเรา