เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการสนับสนุน

สนับสนุนธุรกิจของคุณในทุกระดับการบริการ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ISS ให้บริการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนสำคัญของลูกค้าของเรา

การจัดการประสบการณ์

สร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมในประสบการณ์การทำงานที่ดึงดูดและรักษาความสามารถ

พนักงานให้มีความสุขส่งผลต่อผลงานของคุณ - เราจะช่วยคุณเพิ่มความผูกพัน และประสบการณ์ในที่ทำงาน ผู้จัดการประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันกับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพการทำงานผ่านประสบการณ์ และเหตุการณ์ในสถานที่ทำงานได้อย่างราบรื่น

 

 

บทบาทของผู้จัดการประสบการณ์

การฝังตัวเขาเข้าไปในสภาพแวดล้อมกับพนักงานบของบริษัท การทำงานร่วมกันกับทีมงานบริการของเราตระหนักถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลตามบทบาททั้งด้านประชากรศาสตร์ และวัฒนธรรม

การสังเกตสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และวัฒนธรรมเพื่อระบุความต้องการเชิงประสบการณ์จากทุกจุดสัมผัส

 

ด้านปฏิบัติการของ ISS

เร่งการพัฒนาด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมในที่ทำงานโดยทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นกระบวนการ

ให้คำแนะนำในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เชื่อมต่อความต้องการในการดำเนินงานกับการส่งมอบงานบริการโดยใช้กลยุทธ์ที่ออกแบบมาสำหรับสถานที่ทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพนักงานทุกคน

เพิ่มนวัตกรรมด้วยประสบการณ์

เราสร้างกิจกรรมรอบ จุดติดต่อทุกวันของคุณ

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้มีชีวิตชีวา สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมองค์กรสมัยใหม่ทุกคนกลายเป็นคนมีความรู้ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ แต่เราทุกคนรู้ว่าการประชุมที่น่าเบื่อสามารถฆ่าความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร

การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าผู้จัดการประสบการณ์จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการทำงานร่วมกันที่เป็นนวัตกรรมในองค์กรโดย:


ทำให้พื้นที่การประชุมมีแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วม

การกำหนดค่าพื้นที่การประชุมสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบต่างๆ

ให้การเจรจาสร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาอื่น จากภายนอกธุรกิจ

กำหนดพื้นที่ทางกายภาพใหม่ และเพิ่มองค์ประกอบสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นทีมและเปลี่ยนมุมมองในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ISS ให้บริการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนสำคัญของลูกค้าของเรา

เราอยู่แผนกต้อนรับส่วนหน้า เราเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม หรือกิจกรรมต่าง และพบปะกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของแบรนด์ของคุณ

 

การจัดห้องประชุมเมื่อจัดการได้ดีก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ใช้บริการ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่การทำงาน และให้การสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดการทรัพย์สินอื่น แม้ว่าเราจะทำงานอยู่เบื้องหลังแต่เราก็พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับลูกค้าของคุณ

 

สำหรับ ISS บริการสนับสนุนเป็นธุรกิจหลัก เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของลูกค้าเราสามารถทำได้อย่างราบรื่น และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานโดยการจัดหาทีมสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับทำงานเบื้องหลัง และ ISS เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ ดังนั้นเราจึงเข้าใจถึงความสำคัญของงานบริการสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้า เราสนับสนุนพนักงานในการเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้มาติดต่อ และพนักงานอื่น

 


ISS ได้พัฒนาวิธีการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ เรามีกรอบการจัดการที่เข้มงวดในการให้บริการของเราซึ่งจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ และสามารถเพิ่มศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อคุณการวิเคราะห์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ 

งานบริการสนับสนุนทั้งหมดของเราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์องค์กร ความต้องการและวัฒนธรรมของลูกค้า เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีอยู่
การวิเคราะห์นี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปรับปรุงวิธีดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของเราเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้าแต่ละราย