เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรักษาความปลอดภัย

บริการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานโลก

การให้บริการของเราครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้งหมดของธุรกิจของคุณ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคราม

เราเริ่มต้นโครงการด้วยการประเมินความต้องการ ความเสี่ยง และภัยคุกคาม และการพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัย เพื่อร่วมกันสร้างระบบในการจัดส่งงานบริการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยโดยการเพิ่มขีดความสามารถของคน และเทคโนโลยี

 

เทคโนโลยีขั้นสูงในการส่งมอบบริการรักษาความปลอดภัย เราเปิดกว้างสำหรับเทคโนโลยีใหม่  เลือกใช้แนวคิดและระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ จำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนได้ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

 

การบวนการที่เหมาะสมที่สุด

เรามุ่งมั่นในการให้บริการของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของลูกค้าในการลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ

การโอนความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณให้กับเรา

โอนความเสี่ยงทางธุรกิจของลูกค้ามายัง ISS เป็นวิธีหนึ่งในการทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างราบรื่นต่อไปในยามวิกฤติ การปกป้องแบรนด์ของลูกค้า และทรัพย์สินเพื่อความปลอดภัย บริษัทที่มีความซับซ้อนคุณสามารถมั่นใจได้ว่า ISS จะส่งมอบงานบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเสมอ เรามีการพัฒนาเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การจัดการกับภาวะวิกฤติ และแผนธุรกิจที่ต่อเนื่องตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย