เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรักษาความปลอดภัย

ภาพรวมของงานบริการ

ความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้คนและธุรกิจ บริการรักษาความปลอดภัยจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย ไอเอสเอสให้ความสำคัญกับธุรกิจของคุณและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของลูกค้าและผู้มาติดต่อ ให้คุณได้สามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณ
ที่ ISS เราให้บริการสนับสนุนใน 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้:
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • การควบคุมการเข้าออก
 • Mobile patrols
 • การตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
 • การจัดการการระบบเข้าออกด้วยคีย์การ์ด
 • การจัดการผู้มาติดต่อ
 • กล้องวงจรปิด(CCTV)
 • ระบบสัญญาณเตือนภัย
 • ระบบคลังสินค้า
 • การตรวจจับไฟและก๊าซ
 • การตรวจจับการโจรกรรม
 • กล้องวงจรปิด CCTV
 • ระบบเตือนภัย
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • การจัดการที่จอดรถ
 • บริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การอพยพฉุกเฉิน
 • การจัดการการแจ้งเตือน
 • การจัดการการตอบสนองฉุกเฉินเบื้องต้น
 • การจัดการความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • Security analysis & audit
 • Specification services
 • Security training
 • Business continuity planning