เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรักษาความปลอดภัย

เราจะมั่นใจในคุณภาพอย่างไร

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการของเรา ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับเรา

ซึ่งรวมถึงการประเมินอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การวัดประสบการณ์ / ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพในการให้บริการ

ต่อจากนี้คือตัวอย่างของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ:


เวลาเข้าออกงาน

บันทึกความปลอดภัย และเอกสารระบุเวลา

รายงานกำลังคน

การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม

การปฐมนิเทศน์และการฝึกอบรม

การแต่งกายและภาพลักษณ์พนักงาน

ข้อเรียกร้องจากการสูญเสีย

 

เราพัฒนา KPIs เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของลูกค้า และความต้องการของอุตสาหกรรม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานของเรา