เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรอบพื้นที่สำนักงาน

ภาพรวมของการบริการ


การบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอาคารเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน และการบำรุงรักษาไว้อย่างดี การรักษามูลค่าทรัพย์สินของคุณสำหรับวันพรุ่งนี้ และอนาคต
ผลงานที่สำคัญของบริการดูแลพื้นที่สำนักงานของเรา:
 • ระบบ HVAC ลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย
 • งานสร้าง และการตกแต่งใหม่
 • การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • ระบบการตรวจสอบการดำเนินงาน
 • ระบบการจัดการอาคาร / ระบบสาธารณูปโภค
 • การตรวจสอบ และการจัดการสภาพ
 • การควบคุมการให้บริการไฟฟ้า
 
 • เงื่อนไขของสินทรัพย์ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ
 • วิศวกรรมทรัพยากร – สมรรถนะ การพัฒนา
 
 • โครงสร้างพื้นฐาน Uptime ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ
 • ให้คำปรึกษาการลดการใช้พลังงาน
 • การใช้น้ำประปะอย่างคุ้มต่า
 
 • การรวบรวมเกณฑ์มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การรับ และการตอบรับคำขอความช่วยเหลือ
 
 • โครงการขนาดเล็ก (ย้ายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง)
 • โครงการหลัก (โครงการตามแผนโครงการลงทุน)