เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรอบพื้นที่สำนักงาน

การยืนยันคุณภาพ

ISS โปร่งใสกับลูกค้าของเรา และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณได้รับงานบริการตาม KPI ที่กำหนด โดยมุ่งเน้นที่ความพร้อมในการใช้งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานบริการของเรา และมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์ของเรา ซึ่งรวมถึงการประเมินอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การวัดประสบการณ์ / ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

ตัวอย่างของ KPIs:

 

แผนการซ่อมบำรุง

• Uptime สำหรับระบบที่สำคัญของคุณ

ค่าบำรุงรักษาตามแผน

เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก 

การใช้พลังงาน และการประหยัดพลังงาน

มูลค่าโครงการ

 

เราพัฒนา KPIs ตามความต้องการเฉพาะของคุณ